ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ

Центр здійснює функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту згідно з державним замовленням та договірними зобов‘язаннями для потреб місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Для надання освітніх послуг з функціонального навчання Центр включено до Державного реєстру навчально-методичних установ і закладів післядипломної освіти, що проводять функціональне навчання керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту.

Платні освітні послуги реалізуються Центром у порядку та за цінами (тарифами), встановленими нормативно-правовими актами для навчальних закладів, інших установ та закладів системи освіти.

ПЕРЕЛІК

категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які зобов’язані проходити функціональне навчання у сфері цивільного захисту на курсах НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Дніпропетровської області, періодичність проходження функціонального навчання та вартість (згідно постанови КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»)

І. На обласних та м. Дніпро курсах удосконалення керівних кадрів 1 категорії

№ з/п Категорії тих, хто навчається Обсяг навчання (ауд.годин) Періодичність навчання Вартість(грн.)
І.Посадові особи, які організовують здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту
1 Керівники місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, а також їх заступники. 27 1 раз на 5 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС
2 Керівники суб’єктів господарювання (промислових підприємств, установ, організацій) незалежно від форми власності, а також їх заступники. 27 1 раз на 5 років 594,00
3 Керівники навчальних закладів незалежно від форми власності, а також їх заступники. 27 1 раз на 5 років 594,00
4 Посадові особи, які очолюють комісії з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. 27 1 раз на 5 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС
5 Посадові особи, які очолюють комісії з питань з надзвичайних ситуацій (промислових підприємств, установ, організацій) незалежно від форми власності. 27 1 раз на 5 років 594,00
6 Посадові особи, які очолюють комісії з питань з надзвичайних ситуацій навчальних закладів незалежно від форми власності. 27 1 раз на 5 років 594,00
7 Відповідальні секретарі комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. 27 1 раз на 5 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС
8 Секретарі комісій суб’єктів господарювання з питань надзвичайних ситуацій (промислових підприємств, установ, організацій) незалежно від форми власності. 27 1 раз на 5 років 594,00
9 Секретарі комісій з питань надзвичайних ситуацій навчальних закладів незалежно від форми власності. 27 1 раз на 5 років 594,00
10 Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) органів місцевого самоврядування , які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб ) з питань цивільного захисту). 27 1 раз на 5 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС
11 Посадові особи місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, які очолюють евакуаційні органи. 27 1 раз на 5 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС
12 Посадові особи суб’єктів господарювання (промислових підприємств, установ, організацій) , які очолюють евакуаційні органи. 27 1 раз на 5 років 594,00
13 Посадові особи навчальних закладів, які очолюють евакуаційні органи. 27 1 раз на 5 років 594,00
14 Посадові особи місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, які виконують обов’язки секретарів евакуаційних комісій. 27 1 раз на 5 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС
15 Посадові особи суб’єктів господарювання, які виконують обов’язки секретарів евакуаційних комісій. 27 1 раз на 5 років 594,00
ІІ. Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків
1 Керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 27 1 раз на 3 роки за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС
2 Керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації суб’єктів господарювання (промислових підприємств, установ, організацій) незалежно від форми власності. 27 1 раз на 3 роки 594,00
3 Керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації навчальних закладів незалежно від форми власності. 27 1 раз на 3 роки 594,00
4 Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, та їх заступники. 27 1 раз на 3 роки за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС
5 Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту суб’єктів господарювання, та їх заступники. 27 1 раз на 3 роки 594,00
ІІІ. Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
1 Фахівці суб’єктів господарювання, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки (посадові особи з питань цивільного захисту). 27 1 раз на 3 роки 594,00
2 Фахівці розрахунково-аналітичних груп місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 27 1 раз на 5 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС

ІІ. На циклі практичної підготовки обласних та м. Дніпро курсах удосконалення керівних кадрів 1 категорії, Кам'янських, Криворізьких, Нікопольських,  Новомосковських, Павлоградських курсах 1 – 3 категорії

№ з/п Категорії тих, хто навчається Обсяг навчання (ауд.годин) Періодичність навчання Вартість(грн.)
І. Особи, які здійснюють заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків
1

Особи, які очолюють територіальні та об’єктові формування цивільного захисту та їх структурні підрозділи:

  • радіаційного і хімічного спостереження;
  • санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна і одягу;
  • зв’язку;
  • аварійно-технічні;
  • медичні;
  • пожежні;
  • охорони громадського порядку;
  • видачі засобів радіаційного та хімічного захисту.
24 1 раз на 3 роки 528,00
2

Працівники чергово-диспетчерських та керівники аварійно-технічних служб:

  • центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • суб’єктів господарювання.
18 1 раз на 3 роки за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС
396,00
3 Особи, які залучаються до організації та проведення дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки. 18 1 раз на 3 роки 396,00
ІІ. Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
4 Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту. 18 1 раз на 3 роки 396,00
5 Керівники та особи, які очолюють штаби керівництва об’єктових тренувань, спеціальних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання дій відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період. 27 1 раз на 3 роки 594,00
6 Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях. 24 1 раз на 3 роки 528,00
7 Керівники консультаційних пунктів цивільного захисту, інструктори консультаційних пунктів цивільного зазисту при житлово-комунальних об’єднаннях 7 1 раз на 3 роки 154,00 (якщо вони не відносяться до посадових осіб органів місцевого самоврядування)
8 Керівники дитячих оздоровчих таборів. 7 1 раз на 3 роки 154,00
9 Особи, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. 18 1 раз на 3 роки 396,00

Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС.

Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (п.18,19 постанови КМУ від 23.10.2013р. №819).

До уваги керівників підприємств, установ та організацій!

З метою своєчасного оформлення необхідних документів потрібно завантажити і заповнити лист встановленої форми для міських курсів або лист встановленої форми для обласних курсів та надіслати разом з установчими документами за

e-mail: dog.nmc.dp@mns.gov.ua

Пономаренко Ірина Вікторівна

Детальну інформацію щодо надання платних послуг та їх вартості можна отримати

за телефонами: +38(056)720-91-85, +38(067)966-28-99, +38(095)230-16-52