ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ

Центр здійснює функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту згідно з державним замовленням та договірними зобов‘язаннями для потреб місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Для надання освітніх послуг з функціонального навчання Центр включено до Державного реєстру навчально-методичних установ і закладів післядипломної освіти, що проводять функціональне навчання керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту.

Платні освітні послуги реалізуються Центром у порядку та за цінами (тарифами), встановленими нормативно-правовими актами для навчальних закладів, інших установ та закладів системи освіти.

ПЕРЕЛІК

категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які зобов’язані проходити функціональне навчання у сфері цивільного захисту на курсах НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Дніпропетровської області, періодичність проходження функціонального навчання та вартість ( постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» зі змінами згідно постанови КМУ від 28.03.18 №230)

І. На обласних та м. Дніпро курсах удосконалення керівних кадрів 1 категорії

№ з/п Категорії тих, хто навчається Обсяг навчання (ауд.годин) Періодичність навчання Вартість (грн.)
І. Особи керівного складу органів управління цивільного захисту
1 Керівники суб’єктів господарювання  незалежно від форми власності та  їх заступники, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту  27 у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки 648
2 Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені суб’єктами господарювання незалежно від форми власності 27 _ .. _ 648
ІІ. Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
3 Посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у суб’єктах господарювання незалежно від форми власності 27 _ .. _ 648
4

Фахівці розрахунково-аналітичних груп суб’єктів господарювання незалежно від форми власності

27 _ .. _ 648

ІІ. На циклі практичної підготовки обласних та м. Дніпро курсах удосконалення керівних кадрів 1 категорії, Кам'янських, Криворізьких, Нікопольських,  Новомосковських, Павлоградських курсах 1 – 3 категорії

№ з/п Категорії тих, хто навчається Обсяг навчання (ауд.годин) Періодичність навчання Вартість (грн.)
І. Особи керівного складу органів управління цивільного захисту
1

Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту (крім осіб, які очолюють структурні підрозділи територіальних формувань цивільного захисту)

24 _ .. _ 576
ІІ. Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
2 Працівники чергово-диспетчерських  служб суб’єктів господарювання у власності  або у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки  18 _ .. _ 432
3 Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і  об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки 18 _ .. _ 432
4 Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту 18 _ .. _ 432
5 Керівники дитячих оздоровчих таборів (пришкільних, заміських, профільних, санаторного типу, з денним перебуванням, праці та відпочинку, інших)  7 _ .. _ 168
6 Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування 7 _ .. _ 168
 Спеціальна підготовка
7 Особи, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, інструктажів з пожежної та техногенної безпеки 18 _ .. _ 432

Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС.

Функціональне навчання суб’єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (п.18,19 постанови КМУ від 23.10.2013р. №819).

До уваги керівників підприємств, установ та організацій!

З метою своєчасного оформлення необхідних документів потрібно завантажити і заповнити заяву до договору, лист встановленої форми для міських курсів або лист встановленої форми для обласних курсів та надіслати разом з установчими документами за

e-mail: dog.nmc.dp@dsns.gov.ua

Пономаренко Ірина Вікторівна

Детальну інформацію щодо надання платних послуг та їх вартості можна отримати

за телефонами: +38(056)720-91-85, +38(067)966-28-99, +38(095)230-16-52